Busch Sørensen

Miljø

 

Rengjøringsmidler

Vi benytter få og kjente leverandører slik at det er gode og helst miljøvennlige produkter som benyttes.
Dette for å kunne tilby ansatte og kunder de midler som er mest skånsomme for helse, miljø og materialer.
Datablader blir satt ut på alle arbeidsplasser, i patruljebiler og på vårt kontor.

 

Vår miljøsertifisering:
Miljøfyrtårn

Bilde