Busch Sørensen

Regelmessig / daglig renhold

Bilde

Vi mener at daglig renhold er den viktigste faktoren for å skape godt arbeidsmiljø, trivsel og inneklima.


Vi har gode rutiner og høy faglig standard, og benytter riktige metoder og teknikker for å oppnå et godt resultat.

Det daglige renholdet tilpasses kundens behov, og vi bidrar med råd og veiledning.

Våre avdelingsledere følger opp alle oppdrag, utfører jevnlige kvalitetskontroller og er kundens faste kontaktperson.

Vi arbeider aktivt for å gjennomføre flest mulige oppdrag på dagtid, da dette bidrar til å synliggjøre de tjenester som leveres på en bedre måte.

Vi utfører renhold av alle typer lokaler i alle sektorer av markedet, og bedriften beregner hvert tilbud ut i fra kundens spesifikasjoner og utarbeider klare arbeidsplaner for alle oppdrag.

Endringer i behov og ønsker tilpasses raskt!


Send oss en melding