Busch Sørensen

Om oss

Busch-Sørensen Rengjøringsbyrå ble etablert i 1967 av Olvar og Magny Busch-Sørensen. Siden da har bedriften vokst til å bli en av Bodø-distriktets ledende servicebedrifter med ca. 85 ansatte. Vi er en lokal bedrift, og har dermed god relasjon til våre kunder. Kort responstid og god tilgjengelighet er noe vi har stort fokus på. Serviceinnstilling og kvalitet på de tjenester vi leverer skal gjøre det enklere for våre kunder å fokusere på sine primære oppgaver.

Vår visjon: VI IVARETAR KUNDENS VERDIER.

I begrepet kundens verdier vektlegger vi:

  • Kundens lokaler
  • Kundens ansatte og andre brukere av lokalene
  • Innemiljø
  • Trivsel og helse

Våre kunder skal motta produkter og tjenester som samsvarer med avtaler, forventninger og som er av riktig kvalitet.

Dette stiller bestemte krav til bedriftens grunnverdier som kort kan skisseres slik:
  • God kvalitet og tilfredse kunder
  • God ledelse og tilfredse medarbeidere
  • Godt rykte
  • God lønnsomhet
  • Pålitelighet
  • Fleksibilitet